bu lông đinh tán

  • Full Threaded Rods

    Thanh ren đầy đủ

    Thanh ren đầy đủ là loại ốc vít phổ biến, sẵn có được sử dụng trong nhiều ứng dụng xây dựng. Các thanh được ren liên tục từ đầu này sang đầu kia và thường được gọi là thanh ren hoàn toàn, thanh redi, thanh TFL (Chiều dài đầy đủ của ren), ATR (Tất cả thanh ren) và nhiều tên và từ viết tắt khác.
  • Double End Stud Bolts

    Bu lông chốt đôi

    Bu lông đinh tán hai đầu là ốc vít có ren ở cả hai đầu với một phần chưa được luồn ở giữa hai đầu có ren. Cả hai đầu đều có các điểm vát, nhưng các điểm tròn có thể được trang bị ở một trong hai hoặc cả hai đầu theo tùy chọn của nhà sản xuất. kết thúc để kẹp một vật cố định lên bề mặt mà đinh tán đã được luồn vào