bu lông đầu mặt bích

  • Flange Head Bolts

    Bu lông đầu mặt bích

    bu lông đầu mặt bích được sử dụng để gắn chặt hai hoặc nhiều bộ phận với nhau để tạo thành một cụm lắp ráp vì nó không thể được sản xuất thành một bộ phận hoặc để cho phép tháo rời bảo trì và sửa chữa. bu lông đầu bích chủ yếu được sử dụng trong công việc sửa chữa và xây dựng. chúng có một đầu mặt bích và đi kèm với các ren máy để xử lý chắc chắn và thô ráp.