bu lông nở

  • Wedge Anchors

    Nêm neo

    Neo nêm là một neo giãn nở kiểu cơ học bao gồm bốn phần: thân neo có ren, kẹp mở rộng, đai ốc và vòng đệm. Các neo này cung cấp các giá trị giữ cao nhất và nhất quán nhất của bất kỳ neo mở rộng loại cơ khí nào
  • Drop-In Anchors

    Neo thả vào

    Neo thả vào là neo bê tông cái được thiết kế để neo vào bê tông, chúng thường được sử dụng cho các ứng dụng trên cao vì đầu cắm bên trong của neo mở rộng theo bốn hướng để giữ cố định neo bên trong lỗ trước khi chèn thanh ren hoặc bu lông. Nó bao gồm hai phần: phích cắm bộ giãn nở và thân mỏ neo.